За изпълнение на защитните мероприятия на откосите по директното трасе към обходен път Габрово Ви Джи Еф взе участие за изготвяне на техническите решения, за които бяха доставени съответните системи за защита от падащи камъни, включващи различни компоненти, в зависимост от вида на участъка и на неговата необходимост от укрепване.

Изборът на укрепващата система за защита на откосите и нейните компоненти се обуславя от геоложката структура на откосите, степента на възникналата повърхностна ерозия и редица други фактори, които се взимат под внимание, за да бъде избрано технологично издържано и икономически ефективно решение. 

На този етап от изпълнението на проекта, за установените за укрепване на обходния път с обща дължина над 1350 m са доставени и положени над 21 000 кв.м високоякостни композитни стомaнени мрежи SteelGrid HR с вградени фабрично стоманени въжета през 50 см и 100 см въжени и инжекционни анкери с различна дълбочина и растер на разположение на армиране, съгласно техническото решение. На някои от участъците с по-голяма нарушеност и като част от общата укрепителна система, са монтирани над 2400 кв.м въжени HEA панели – специален елемент от системата, който се произвежда от високоякостни поцинковани въжета, оформящи панел с ромбоидна мрежа. Решенията включват различна по вид активна защита, осигуряваща стабилността на откосите в зависимост от тяхната установена локална нарушеност.

Екипът на Ви Джи Еф притежава дългогодишен опит в инженеринга на решения, свързани със защити от падащи камъни. За допълнителна информация можете да се обърнете към офисите в страната.