Въз основа на натрупания 25 годишен опит в работата с покривни хидроизолационни системи, ние от Ви Джи Еф държим на правилната им поддръжка и експлоатация. При все, че иновациите и технологиите се развиват с голяма скорост, голяма част от инсталациите, свързани с експлоатацията на сградите обикновено намират място на най-малко използваната част от тях, а именно покривите. Поради тази причина сме свидетели на хаотичното разполагане на покривни инсталации и подконструкции за различни типове машини върху покривите, като в повечето случаи начинът на монтаж е перфорация на покривната система, придружена със съответните съпътстващи проблеми – цялостно компрометиране на хидро и топлоизолационната система.

Традиция и политика на Ви Джи Еф е да предоставя на клиентите си цялостни, изпитани и работещи решения в четирите направления, в които развиваме дейността си, и поради този факт работим в посока на предлагане и изпълнение на системи за безпробивен монтаж на покривни фотоволтаични панели и инсталации посредством системата  General Fix®.

Системата е разработена и патентована на основата на VELCRO® HOOK & LOOP технологията, която изключва механично фиксиране и пробиви в хидроизолационното покритие.

Елементи на General Fix®

  1. BandFix® – специална фабрично споена с Loop залепваща лента (за връзка с AluFix®);
  2. AluFix® – Hook залепваща лента (за залепване към BandFix®), споена с алуминиев профил (конструкция за фотоволтаичните модули или други инсталации);
  3. Аксесоари– болтови връзки, монтажни скоби, плоски гайки и профили.

 

По отношение на ветровите натоварвания и устойчивостта на системата, General Fix е тествана за устойчивост на ветрови натоварвания в условия, близки до реалните във ветрови тунел към Факултета по механика на Политехническия Университет в Милано и лабораторията EUREKA – Италия. Симулацииите са извършени в широк температурен диапазон, като чрез обобщаване на данните се създава окончателния вид на системата.

С помощта на специален сертифициран софтуер се определят броя, размера и разположението на елементите на системата, спрямо специфичните условия на монтаж за всеки конкретен обект.

Системата е приложима както върху нови, така и върху съществуващи покриви със  синтетична хидроизолация.

Предимства

  • кратки срокове за монтаж
  • ниско тегло – не натоварва допълнително покривната конструкция
  • монтира се безпробивно, което удължава живота на покривната хидроизолационна система
  • възможност за ориентирано (под ъгъл) и/или хоризонтално полагане на инсталации
  • възможност за демонтаж на инсталациите при необходимост от обследване или извършване на текущи ремонти

Допълнителна информация, относно предлаганите от ВИ ДЖИ ЕФ фотоволтаични (PV) системи, може да получите в нашите 4 офиса – София, Пловдив, Бургас и Варна, както и на сайта www.vjfsolar.com. Очакваме ви!