През април 2013 г. официално бе открита базиликата „Червената църква“ край Перущица – забележителен културен паметник от ранновизантийската епоха с висока архитектурна стойност и уникални стенописи от 5-6 век.

Проектът за реставрация, консервация и социализация на раннохристиянската църква поставя предизвикателства както в процеса на укрепване на съществуващите части от зданието и възстановяване  на стенописите, така и при изграждане на прилежащата инфраструктура. Налага се стабилизиране на основата под пешеходните тревни площи и алеи, които да осигурят  достъп, включително на хора в неравностойно положение. За целта е приложена геоклетъчна система Geoweb – решение, което осигурява надеждност, позволява затревяване и не оставя видими следи върху усиления терен.