IV-то поколение покритие за материали от двойно усукана телена мрежа обогатява гамата антикорозионни защити на Officine Maccaferri Group. PA6  представлява полиамиден полимер, разработен специално за габиони, матраци, мрежи за защита от падащи камъни, модулни системи за армирани насипи с каменно или озеленено лице. То не заменя стандартното PVC покритие, а осигурява решение за конструкции, подложени на силно агресивно въздействие от околната среда.

Иновацията от Maccaferri е създадена с грижа за природата – PA6 не съдържа фталати и химикали, разрушаващи озоновия слой, както и тежки метали, не отделя хлороводород при горене.

PA6 антикорозионното покритие се отличава с по-добри характеристики по отношение на: 

  • въздействие върху околната среда
  • устойчивост на механични влияния
  • поведение при ниски температури
  • устойчивост на въглеводород
  • дългосрочна якост и еластичност
  • адхезия към телта

В сравнение с материалите от двойно усукана тел с PVC антикорозионно покритие, PA6 предлага:

Благодарение на усъвършенстваната технология, PA6 защитата намира приложение там, където PVC и HDPE не успяват да покрият по-високи изисквания за екологосъобразност, дълготрайност и експлоатационни показатели.

Материалите от двойно усукана телена мрежа с PA6 защитно покритие се произвеждат съгласно EN 10245-5:2011 „Продукти от тел и стоманена тел – органични покрития на стоманена тел – Част 5: Тел с полиамидно покритие“. Полимерното покритие, така както и телта, защитена с него, са многократно тествани, за да се гарантират качеството и дълготрайността им.