Промените в климатичните условия, дългият експлоатационен живот и недостатъчното техническо обслужване на част от хидротехническите съоръжения в страната, наложиха в последните години търсене на надеждни и ефикасни технически решения за ремонта и възстановяването им.

Геосинтетичните мембрани от полимер модифициран битум Coletanche отговарят на тези условия и успешно се прилагат при изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения, резервоари за дъждовни и питейни води, канали, депа за течни и твърди отпадъци, и др..

Структурата на мембраната, която съдържа противокоренов филм, съклофибърна мрежа, нетъкан геотекстил, SBS еластомерен битум и пясъчна посипка, позволява полагането ѝ директно върху терена, без допълнителни дейности, освен оформяне на проектния профил на съоръжението или защита на мембраната. Снадките на отделните платна, които са с широчина над 5 м, се изпълняват с газопламъчно залепване, което гарантира водоплътността на изолационния пласт и позволява опростена обработка на детайли. След полагането и лека колесна механизация може да преминава директно върху нея. Според нуждите на проекта и благодарение на състава на използвания битум, върху мембраната може да се положи гореща асфалтова смес на дъното на канали или резервоари.

Coletanche мембрана е успешно приложена при ремонтно-възстановителните дейности на преливника на язовир Рогозен -1 в община Хайредин. При избора на проектното решение е взето под внимание и използвано усилване на основата с помоща на тъкани геомрежи, след което е положена мембраната. Голямата широчина на отделните ролки спомага за намаляване общата дължина на шевовете и на разходната норма от разкрой. За допълнително оформяне на профила на преливника и бързотока, върху мембраната е монтирана геоклетъчна система в последствие запълнена с бетон.

ВИ ДЖИ ЕФ притежава дългогодишен опит в сферата на проектиране, консултации и изпълнение на решения в областта на хидротехническата инфраструктура. За допълнителна информация относно решенията, можете да се обърнете към специалистите в четирите офиса в страната.