ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг изпълниха изолационни дейности на новите офис сгради на фармацевтичната компания „Булгермед” и компанията за медицинска техника „Инфомед”, намиращи се в район Витоша.

Покривите и на двете сгради са плоски със стоманобетонна конструкция. Решението за изолационната система включва полагане първо на битумна пароизолационна мембрана Gemini Vapor APP -10°C. Мембраната представлява абсолютна парна бариера, благодарение на алуминиевото фолио в състава ú, но заедно с това изпълнява и функцията на допълнителен хидроизолационен пласт. Над топлоизолационния слой и армираната замазка за наклон, покривният детайл продължава с подходящ разделителен слой геотекстил за основа на синтетичната EverGuard TPO хидроизолационна мембрана.

Еднопластовата ТPO мембрана е от продуктовата гама на водещия производител на покривни фолиа GAF (САЩ) и се отличава със следните предимства:

  • Ярко белият цвят на ЕverGuard ТPO мембраната отразява UV-лъчите и топлината от сградата, спестявайки пари през летните месеци поради намалено потребление на енергия за охлаждане;
  • Дългосрочната устойчивост на високи и екстремно ниски температури допринася за удължаване на експлоатационния живот на целия покривен пакет;
  • В състава на мембраната не се съдържат пластификатори, хлориди и други, вредни за околната среда химически съединения. Хидроизолацията EverGuard TPO притежава естествена гъвкавост, която допринася за по-лесното изпълнение на детайли;
  • Хидроизолационната система изисква изпълнение на снадки с горещ въздух, които в сравнение със системите, изискващи залепяне, са 3-4 пъти по-здрави. Снадките на TPO мембраната се изпълняват автоматизирано, което намалява инсталационните разходи;
  • EverGuard TPO мембраната притежава високи якостни характеристики и значителна устойчивост на пробиване;
  • Процесът на полагане на покривната хидроизолация от TPO не зависи от атмосферните условия.

ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг се погрижиха и за дейностите при партера на „Инфомед”, в  това число хидроизолация на гаражната плоча, изолационни дейности при рампа и изпълнение на системно решение за зоните с цветарници при партера.

За хидроизолационните дейности при партера бяха заложени решения с различни  битумни мембрани според приложенията им. При цветарниците е изпълнена двупластва хидроизолационна система с втори кореноустойчив пласт, а мембраната, с която е изпълнена хидроизолацията при рампата, е подходяща за зони с трафик, благодарение на изключителните си якостни показатели.

Съгласно специфичните нужди на всеки един проект, специалистите в инженеринговия отдел на ВИ ДЖИ ЕФ могат да предложат надеждни решения и да гарантират качественото им реализиране.