Sofia Tech One е нова бизнес сграда, намираща се в близост до централния вход на Sofia Tech Park. За всички хидроизолационни дейности на сградата – в основи, при партер, покриви и тераси се погрижи Ви Джи Еф Инженеринг.

По проект Sofia Tech One се състои от двe подземни паркинг нива с 400 паркоместа, партерен етаж и 11 етажа с отворени офис пространства от най-висок клас. Сградата притежава и сертификат за екологично строителство по системата BREEAM.

Системното решение за основите на Sofia Tech One e съобразено с укрепването на изкопа. Хидроизолационните дейности под фундаментната плоча и при сутеренните стени са със значителен обем и са изпълнени с два пласта SBS битумна мембрана.

Надземната част на Sofia Tech One e организирана около вътрешен двор със зона за отдих и зелени площи, а партерът е отворен към околното пространство с проходи. За достъп на колите към подземния паркинг са обособени 2 рампи. Съгласно проекта и с прецизност към всеки детайл от мащабната партерна плоча, Ви Джи Еф Инженеринг реализира изолационните дейности в кратки срокове.

На всеки от 11-те офис етажа е предвидено да има по 2 тераси. В хидроизолационното решение за всяка от тях, както и при козирката над централния вход на сградата, отново е заложена система с 2 пласта битумни мембрани.

В тенденция със съвременните практики за устойчиво строителство, на 11 етаж на Sofia Tech One е реализиран зелен покрив. Освен избора на мембрани за надеждна хидроизолация, които да са и бариера за кореновата система на растенията, системното решение за зеления покрив предвижда и мембрана над хидроизолационния пакет, която да осигури наличие на минимален воден резерв, необходим за развитие на растенията.

За надеждна хидроизолация на плоските покриви, Ви Джи Еф Инженеринг изпълни система с битумни мембрани на база APP полимери, които се характеризират с повишена топлоустойчивост. За завършващ пласт е заложена мембрана с покритие от минерална посипка, което допълнително спомага за защита от UV лъчи.

Като компания, която има многогодишен опит при изолационните решения и дейности, Ви Джи Еф Инженеринг има капацитета да предложи и реализира всички хидроизолационни системи при мащабни и значими обекти, какъвто е и проектът Sofia Tech One.