Представяме Ви проект на Aрхитектурно студио ZOOM, за изпълнението на който архитектите и инвеститорът се довериха на професионалистите от ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг.

Екипът се изправи пред предизвикателство да предостави решение за изграждане на екстензивен зелен покрив, който е двускатен с минимални наклони, постигайки равна повърхност на озеленения участък.

За целта бяха оразмерени и произведени Г-образни алуминиеви профили Alustrip с различна височина, които да служат като разделителен борд между зелените площи и дренажния слой, разположен по периферията на покрива. Въпреки наклоните на покривната конструкция, почвеният слой е с равна повърхност при дебелина 3-4 см.

Всички хидроизолационни детайли по покрива  на сградата, също изпълнени от ВИ ДЖИ ЕФ, са с два слоя битумни мембрани, производство на General Membrane, Италия.

Доставените и положени материали за изграждане на зеления покрив са част от иновативната система за екстензивни зелени покриви GreenSky.

GreenSky е иновативна система за покривни градини, съставена от няколко компоненти:

  • Водозадържащ текстил;
  • Мембрана с дренажни и водозадържащи функции със специално проектирана повърхност, предпазваща изнасяне на торфения субстрат;
  • Висококачествен, олекотен торфен субстрат с вулканична лава, допълнително обработен срещу развитие на плевели;
  • Седумни чимове, армирани с биорогозка, с минимум 90% покритие с растения;
  • Перфорирани Г-образни алуминиеви профили, предотвратяващи запълването на улуците с почва и позволяващи безпрепятствено дрениране на водата;
  • Поливна система, осигуряваща воден ресурс през горещите летни месеци.

Тази система има изключителни предимства, благодарение на нейния нисък профил (едва 80 мм), малката товароносимост, бърз монтаж и минимални  грижи по поддръжка.

Нашите специалисти се справя с предизвикателства, свързани с ландшафтно проектиране, което повишава естетическата стойност и устойчиво строителство.