Завърши укрепването на скален откос в отсечка на жп трасето София – Мездра път № 2 като част от проект за възстановяване на проектна скорост.

Изпълнената патентована система за защита от падащи камъни е разработена специално за откоси с голяма височина и дълъг път на падане на скалните късове (или на места, където се очаква голям обем на малки скални отломки) и включва:

  • Високоякостна композитна мрежа от двойно усукана стоманена тел с висока степен на антикорозионна защита – Galmac покритие (Zn-5%Al-MM) и фабрично вплетени в нея стоманени въжета, които поемат натоварванията и ги придават към основната анкерираща система по билото на откоса. Благодарение на хексагоналната форма и двойното усукване на мрежата се възпрепятства разплитането й в случаи на механични повреди по време на полагането и експлоатацията.
  • Закотвяща система – представлява комбинация от анкерни стоманени пръти, анкерна система и стоманени поцинковани въжета, хоризонтално разположени по билото на откоса. Анкериращата система осигурява закотвяне на мрежата, поема и разпределя натоварванията като предотвратява възможна загуба на устойчивост на мрежата, както и развитие на големи хлъзгателни сили.

Техническото решение се отличава с пластичност и адаптивност към естествената теренна повърхност, както и със съвместна работа на цялата конструкция, а не само на един отделен елемент от нея. Наличието на въжета, съединени с двойно усуканата телена мрежа още в процеса на производство, позволява по-добро разпределение на напреженията, както и една стъпка на монтаж, вместо две. Системата преодолява недостатъците на някои видове неармирани облицовъчни мрежи, особено такива с единично усукване, които могат да претърпят значителна разнородна деформация при натоварване от паднали каменни отломки между мрежата и откоса, в резултат на собствено им тегло, както и при натрупване на лед.