В края на април 2014 г. Ви Джи Еф представи системи за ерозионен контролгабиони и откоси със зелено лице при формиране на открити пространства. Основен акцент в презентацията бе поставен върху стабилизиране на откоси с последващо развитие на растителност – повърхностно чрез геоклетки, синтетични и биорогозки, и в дълбочина – чрез фабрични модулни системи тип „армиран насип“.

Част от презентацията бе посветена на използването на габиони за изграждане на подпорни стени, огради и портали, облицовки, пейки, декоративни елементи и арт инсталации в паркове, градини и дворни пространства, изкуствени и естествени водоеми, подкрепена с примери за успешното приложение на габионни конструкции в ландшафтната архитектура от цял свят.

Събитието бе организирано съвместно с КАБ – Архитектурна колегия „Ж“ към София град и с любезен домакин – Централен дом на архитекта в София.