Специалистите от Ви Джи Еф Инженеринг представиха решение и изпълниха иновативната за България модулна система за армиран насип Mineral Terramesh. Обектът на фокус е складова база в гр. София, а желанието на инвеститора бе да се преодолее денивелацията по начин, по който впоследствие да се изградят и оформят шоурум и паркинг зона. Изричното задание бе визията на системата да кореспондира с тази на електрозаварените модули от съседен обект на Ви Джи Еф.

Система Mineral Terramesh представлява фабрични модули за изграждане на армиран насип с наклонено каменно лице. Тя съчетава 2 от познатите ни системи: Terramesh – с вертикално каменно лице и ЗеленTerramesh – с наклонено озеленено лице. Основните компоненти на системата са: двойно-усукана телена мрежа с най-висока степен на антикорозионна защита, панел от електрозаварена мрежа и компоненти, гарантиращи наклона на модулите (70º, 80º и 87º). 

Съобразно изискванията на проекта, панелът от заварена мрежа може да бъде от външната или вътрешната страна на лицето. За да се постигне максимално близка визия до тази на подпорните решения от електрозаверени модули, в случая панелите са монтирани от външната страна на армирания насип. В лицевата си част системата се запълва с камък, а обратният насип се изпълнява механизирано. Ви Джи Еф Инженеринг успя да изпълни конструкцията при неблагоприятни условия и кратки срокове, които бяха от важно значение. 

Освен системата Mineral Terramesh за обекта беше изпълнено и екосъобразно решение за паркинг зона – система DrainRoad за чакълиран паркинг, която е в комбинация с геоклетъчна система EcoWeb Garden.