Ландшафтната архитектура през последните години се превърна в елемент от изключителна важност в строителството. Дизайнът на местата за отдих в междублоковите и жилищни пространства не е само пожелателен елемент, или елемент, урегулиран от нормативни наредби, а напротив ландшафтните решения са и лицето, и дишащия орган на всяка сграда. С настъпващите глобални промени в климата, все по-често се замисляме как да поддържаме устойчива околната среда. Иновациите в строителството, както и иновациите в архитектурата подтикват все повече инвеститорите да обръщат внимание на ландшафтните специалисти. Вграждането на зелени елементи като част от градската среда е отговорна задача. Водени от това си убеждение нашите партньори от фирма Бараж Груп и Билд Инвест се обърнаха към нас за решение относно оформлението на представителните зелени площи към един от техните проекти в гр. София – Адела Резидънс. Екипът на ВИ ДЖИ ЕФ се изправи пред редица предизвикателства, свързани с вертикалната планировка в новопостроения, луксозен жилищен комплекс.
Наличието на подземен паркинг, различните нива, на които бяха разположени зелените площи, фунционалността и модерната визия, които бяха търсени от инвеститора са само част от факторите, с които екипът ни се съобразяваше, разработвайки проекта.

Архитектурното решение включва изработването на различни елементи като подпорни стени и стъпала, цветарници и бордюри от богатата гама габиони на фирмата ни.

Дървените елементи и облицовката на габионните стъпала, придават на стълбищната конструкция завършен и елегантен вид. Едно от основните предизвикателствата по време на проектирането беше осигуряване на надеждно площно дрениране. За целта беше използван, предлаганият от ВИ ДЖИ ЕФ дренажен геокомпозит MacDrain W1061. Материалът е специално разработен за площно дрениране на настилки. Дренажният геокомпозит е съставен от три части – сърцевина от екструдирани мононишки, които оформят канали в надлъжна посока и два филтриращи слоя нетъкан геотекстил, който е термично споен към сърцевината. Растителните групи и тревните площи са отделени от настилката посредствомстени от габиони, като са предвидени и ниши с места за сядане.

Предлаганите от ВИ ДЖИ ЕФ габиони са изключително бърз и ефективен метод за изграждане както на подпорни стени, така и на пейки, цветарници, огради и други архитектурни елементи в дворното пространство и парковата среда. Запълването им с камък и полагането на геотекстил, от вътрешната страна на габионите, позволяват тяхното дрениране, а защитното покритие Zn Al гарантира техния дълъг живот и устойчивост.