В началото на август 2017 година ВИ ДЖИ ЕФ достави изключително силно армиращ продукт за асфалтови настилки. Армиращата мрежа от дълбоко поцинкована тел с вплетени напречни пръти e иновативно решение, използвано за първи път в България на толкова важен за инфраструктурата на страната ни обект. Вложените качествени материали допринасят за комфорта и устойчивостта на преминаване на най-натовареното кръстовище в София.

Предложението на ВИ ДЖИ ЕФ за използването на допълнително амирана високоякостна двойно усукана хексагонална телена мрежа намали времето за ремонт като спести полагането на по-дебел слой асфалт. Триизмерната геометрия на мрежата благоприятства сцеплението с положения материал като осигурява оптимално разпределяне на товара и добро съпротивление на срязване. Армирането на асфалта ограничава образуването на пукнатини и коловози и спомага за удължаване експлоатационния срок на пътното платно.

ВИ ДЖИ ЕФ е специализирана в доставката на геосинтетични продукти и може да даде решения, свързани с подобряване на инфрастурктурата и опазване на околната среда.