Това е Anrin Drain – ревизионна и дренажна шахта за зелени покриви и трафик зони и настилка на сух монтаж. Продуктът намира мястото си в техническите решения за ревизиране на воронките при зелени покриви или оформяне на точково отводняване над воронки в изпълнение на паважна настилка за трафик зони.

Като една от иновативните компании на българския пазар Ви Джи Еф не спира да развива и допълва асортимента си с нови продукти, които намират своето място в инженеринговата дейност от една страна и отговарят на търсенията на пазара от друга. Затова след близо 2 годишно чакане може да се похвалим, че вече имаме налице един предложен и конструиран от Ви Джи Еф за производство продукт на Anrin.

Продуктът е изработен от полимербетон, чиито предимства са:

  • малко тегло 
  • устойчост на луга 
  • изключително голяма якост на натиск, огъване и еластичност
  • монтажът се извършва изключително бързо, поради което се пестят време и средства на инвеститорите

Предлага се с две височини – H=100mm и H=200mm. Решетката е произведена от чугун с Клас на натоварване C250.

Решението работи в комбинация с утвърдените вече и наложени на пазара от компанията решения за площно дрениране!