Начинът на засаждане на дървета в градска среда е от изключителна важност за запазването им в дългосрочен план и създаването на устойчива зелена система. Дърветата не само причистват въздуха, отделят кислород и премахват фините прахови частици, но и създават една по-привлекателна и функционална градска среда. 

Ви Джи Еф предлага нова система за засаждане на дървета, която подпомага за благоприятно и стабилно развитие на растенията, както и намалява риска от нарушаване подземната и надземна инфраструктура.

За осигуряване на стабилност на дърветата и необходимите хранителни вещества от земната основа, кореновата им система е силно разклонена и развита. За да бъде намален риска от нарушаване на  пътища и тротоари, подземни комуникации (водопроводи, електросистеми, тръби, телекомуникации и др.), Ви Джи Еф предлага Коренови ограничители RB-X в различни размери в зависимост от необходимостта им. Полагането на ограничителите е лесно, материалът е устойчив и не отделя химикали в почвата. Корените на дърветата не биват нарушени, а се ограничава развитието им в повърхносния слой на прилежащия терен.

Важен подход при засаждането на дървета за успешното им прихващане и развитие е правилното стабилизиране. Със системите за подземно и надземно стабилизиране на дърветаВи Джи Еф предлага осигуряване на устойчивост при наличие на силни ветрове, течения и дава дълготрайно решение за укрепване с високи естетически качества, както и намалява риска от загиване на дървото след засаждане. Системите за надземно стабилизиране дават възможност за коригиране на въжетата при нарастване на дървото, което позволява употребата им в дългосрочен план.

Водата е един от най-важните елементи за поддържането на дървесна растителност. В голяма част от градската среда липсва изградена поливна система, което прави прихващането на дърветата и запазването им по-трудно. Ви Джи Еф предлага водозадържаща и водоразпределяща мрежа Lite-Net, която доставя вода към корените на растенията ефективно и равномерно. Мрежата е изградена от биоразградими материали в период от 7 до 10 г. – достатъчен за прихващането да дървото. Компактните размери и гъвкавата материя го прави лесен за монтаж материал. 

Системните решения са приложими както при широколистни дървета, така и при иглолистни. Те подпомагат развитието и съхранението на стабилна зелена градска среда, която повишава качеството на живот на човека. Все повече специалисти прилагат иновативните системи на Ви Джи Еф при реконструкция, благоустрояване и озеленяване на вътрешно-квартални пространства и булеварди в градска среда.