На 18 април 2021 г. в Международния ден за опазване на паметниците на културата на Юнеско, бе открита реставрираната Епископска базилика на Филипопол в гр. Пловдив.

Останките от базиликата са открити през 80-те години на миналия век, а Проектът за консервация, реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие, един от най-важните за града, стартира десетилетия по-късно и продължава няколко години.

Един от най-забележителните обекти от българското културно наследство в България датира от средата на IV в. сл. Хр. Музеят е най-големият раннохристиянски храм, открит на територията на България и един от най-големите на Балканския полуостров. Базиликата е с впечатляваща архитектура – централен и 2 странични кораба, апсиданартекс (преддверие) и атриум (открит двор) с колонади. В централния кораб се е издигал украсен с мрамор презвитериум (платформа за епископа и духовенството). Мозайките, заемащи 2000 кв.м. и покриващи пода на базиликата, са едни от най-интересните находки от проучването на обекта. Изпълнени са с различни цветове и форми.

Отговорната задача по изпълнение на хидро-  и топлоизолационните работи върху покривната конструкция на защитното покритие бе поставена на ВИ ДЖИ ЕФ Инженеринг. Като компания, взела  участие неведнъж в реставрацията на паметници на културата, сме наясно с обществената значимост на проекта и залагането на най-правилното и ефективно решение.

Покривът е плосък с метална конструкция.  Предложеното решение е съобразено със спецификата на конкретния проект. Хидро- и топлоизолационният пакет на послоен монтаж върху  LT ламаринa, включва полагане на топлоизолация от минерална каменна вата с необходимата за осигуряването на топлотехническите харакеристики дебелина. Над топлоизолацията, покривния детайл е завършен с полагане на хидроизолационната синтетична хидроизолационна TPO мембрана EverGuard, производство на GAF, САЩ.

Наред с всичките си предимства, благодарение на ярко белия си цвят, мембраната притежава и най-висок индекс на отражение на светлината SRI, което е важно за редуциране на ефекта на толинните острови в градска среда.

*Източник на историческата информация е Уикипедия.