Необходимостта от ускорено темпо на изграждане и спазване на минимално отстояние на пътните откоси спрямо регулационните линии на прилежащата инфраструктура обуславя избора на конструктивно решение чрез армирани насипи тип сегментни стени MacRes. Благодарение на вертикалната лицева структура на системата, изградена от бетонови панели и армиращите колани, осигуряващи устойчивостта на конструкцията, армонасипите от този вид се оказаха най-удачното решение за изпълнение на устоите към съоръжения на обект “Модернизация на път I-1 (E79) Видин – Ботевград, участък Макреш–Бела”. Предвидени за изграждане са устои към 2 надлеза и два виадукта. Височината на стените на някои от участъците е над 10 м, като общата квадратура на сегментните стени е над 4400 кв.м 

Характерно за системата е наличието на полимерни, високоякостни MacLoop връзки, които осигуряват механичната връзка между бетоновите панели и високоякостните геоленти, армиращи насипа в дълбочина. Сравнително опростеният монтаж на системата, липсата на мокри процеси, възможността за изграждане на вертикални стени с големи височини, както и възможността за намаляване на обемите на земни работи ги превръща в предпочитано решение за изграждане на конструкции между съседни пътни трасета на различни нива и в градска среда. 

Ви Джи Еф притежава дългогодишен опит l даването на технически решения, доставката и изпълнение на системи за изграждане на армирани насипи при инфраструктурни проекти и обекти за опазване на околната среда.