Активизирането на свличане на скални маси най-често е предизвикано вследствие на силни дъждове и липсата на противоерозионни мероприятия.
При извършване на ремонтните дейности и на двата обекта Ви Джи Еф достави системи за защита от падащи камъни, съобразени с проектните решения и особеностите на откосите.
За участъка край с. Мурсалево с приблизителна дължина 210 м в проектното решение е приложено обмрежване на откосите с високоякостна, композитна, двойно усукана, хексагонална телена мрежа с фабрично вплетени стоманени въжета – система SteelgridHR. В определени зони е изградена активна система за защита с полагането на анкери с дълбочина на закотвяне 6 м, както и допълнителни високоякостни стоманени въжета.

В района на гр. Кресна, използваната система е подобна – по откосите е положена двойно усукана телена мрежа с фабрично вградени високоякостни стоманени въжета. В зоните, където има наличие на пукнатини с цел предотвратяване на отделяне на скални блокове са използвани HEA панели – система от диагонални високоякостни стоманени въжета, фабрично сплетени с HEA „двойна връзка“, комбинирани с анкери. Използването на такъв панел осигурява най-висока степен на активна защита при укрепване на откоси в съчетание с изключителна дълготрайност и устойчивост. Системата се прилага успешно в този проект за първи път в България.

Повече информация за използваните системни решения за защита от падащи камъни можете да намерите тук.