Темите за устойчив ландшафт, зелено строителство и природосъобразни строителни решения са водещ фактор във фирмената политика на ВИ ДЖИ ЕФ.

Иновативен, надежден и дълготраен метод за укрепване на дървета са системите за подземно и надземно стабилизиране.

При засаждане на дървета, има няколко основни подхода, които да гарантират успешното им прихващане – водещ фактор е правилното стабилизиране. Наличието на силни ветрове и течения е изключително важно условие, на което трябва да се обърне внимание.

Специалистите от дирекция Зелена система заложиха и приложиха системите за подземно стабилизиране на едроразмерни дървета на ВИ ДЖИ ЕФ в зелените площи пред Храм „Свети Седмочисленици” и площад „Славейков”, гр. София. Те укрепиха 5-метрови върби и 6-метрови чинари.

Тенденцията все повече да се изграждат интензивни покриви и необходимостта от стабилизиране на зелената система, която се изгражда по този начин, мотивира ВИ ДЖИ ЕФ да предложи и системи за стабилизиране, подходящи за покривни градини, които са два вида: система за подземно стабилизиране с утежняване и система за подземно стабилизиране с анкери за бетон.

Системата за подземно стабилизиране с утежняване се изпълнява с помощта на допълнителни тежести, които изпълняват функцията на „мъртва котва”. Тя дава възможност дърветата да бъдат укрепени без да се наруши цялостта на хидроизолационните слоеве.

Системата за подземно стабилизиране с анкери за бетон намира приложение при засаждане на дървесна растителност в бетонови клоцове или кашпи, посредством анкериране в бетона. Системата е подходяща за ветрови условия и покривни градини.

Предимства на системите:

  • Висока надеждност и носимоспособност;
  • Дълготрайност на материалите, от които е изработена;
  • Приложими при всички видове дървета с височина до 4,5 м и обиколка до 25 см;
  • Високи естетически качества;
  • Намалява риска от загиване на новозасадени дървета.

Допълнителна информация, относно системите и решенията, свързани с ландшафта, може да получите от специалистите в офисите на ВИ ДЖИ ЕФ в страната.