Система за екстензивен зелен покрив беше избрана от инвеститорски екип при реконструкция дворните пространства на офис сгради в гр. София. За повишаване естетическите качества и създаване на благоприятна среда Ви Джи Еф Инженеринг монтира системата GreenSky върху покривни пространства на велопаркинг зони. 

Като експерт в изграждането на зелени покриви Ви Джи Еф Инженеринг предостави специализирано решение за 2 велопаркинг беседки, което да отговаря на всички условия за екстензивна поддръжка и същевременно да бъде устойчиво на интензивно слънчево греене. Техническото решение включи използването на инoвaтивнa система за екстензивни покривни градини, предоставяща възможност за изграждане на покривни конструкции с нисък профил и относително слаба товаримоносимост.  Използван е алуминиев профил AluStrip, който бе специално разработен за оформяне на борд, задържащ компонентите на системата. 

За създаване на визуално-привлекателна визия на стоманобетонната стена, до която е изградена една от велопаркинг беседките, Ви Джи Еф Инженеринг изработи облицовка с модулна конструкция от електрозаварена мрежа с антикорозионно покритие галфан. Освен това покрива, върху който е изградена системата GreenSky, е дъгообразен. Тя е разработена така, че да има възможност монтажът ѝ да се осъществи върху наклонени терени. Профилът Alustrip, който задържа зелената система в този случай, е специално изразработен по покривната конструкция с дъгообразна форма. 

Детайлът на системата за екстензивно покривно озеленяване GreenSky е разработен с устойчиви видове на засушаване, които изискват минимална нужда от поддръжка и поливане спрямо конвенционалните системи за зелени покриви. Също така водозадържащите ленти Lite-Strips, както и напоителна система Bluelite-Net  допринасят за по-рядкото поливане на седумните чимове, като задържат водата и я разпределят равномерно. Препоръчително е при изграждането на този тип зелен покрив да бъде заложена подземна поливна система. Особено в топлите месеци от годината при много високи температури и засушаване на торфения субстрат е необходимо осигуряване на необходимия воден резерв.