Плътното застрояване в големите и бурно развиващи икономиката и производството си градове води до създаването на все по-сложни и тежки проекти за фундиране на сгради в тези условия. За да бъде реализацията успешна и експлоатацията на сградата безпроблемна, е необходимо придвиждането, разработването и съгласуването на всички специфики още от етап проектиране. Благодарение на своя опит Ви Джи Еф Инженеринг е желан партньор в целия процес по създаването на една сграда, което ни доведе и до поканата за инженеринг по проекта Лаута Форест.

Изграждането на комплекса е разделен на 2 етапа, а в неговото проектиране и изпълнение намират място изпитани през годините системни решения на компанията като:

  • Хидроизолационни системи за основи, плоски покриви, тераси и трафик зони;
  • Обшивки по бордове и метални окомплектовки;

Хидроизолационните детайли на основите, всички покриви, тераси и трафик зони в проекта са изпълнени с битумни мембрани, производство на General Membrane, Италия и включват решения за основи, конвенционални плоски покриви, използваеми покрив тераси и трафик зони. 

Спецификите на проекта включват предварително укрепване на изкопа с шпунтови стени и наличие на високи подпочвени води. Дейностите по хидроизолацията под фундаментна плоча и околно по шпунтовите стени са реализирани изцяло със 17 вътрешни сондажа и в условията на постоянно водочерпене за осигуряване на безпроблемна работа по обекта.

Хидроизолационният пакет в основи включва два пласта битумна SBS мембрана Venus FC 4 mm -20°С. Битумната мембрана Venus FC, модифицирана с SBS (стирен бутадиен стирен) полимери се характеризира с много добра огъваемост при отрицателни температури -20°C, което я прави отлична при изпълнение на изолации в основи. 

При изпълнението на хидроизолация на плоските покриви на етап 1 Ви Джи Еф Инженеринг изпълни система с битумни мембрани на база APP полимери, които се характеризират с повишена топлоустойчивост. За завършващ пласт е положена мембрана със защитна посипка.

При всички тераси на сградата е положена двупластова хидроизолационна система с битумни мембрани, а Ви Джи Еф акцентира допълнително при техническото решение и изпълнение на основните детайли на терасите, а именно хидроизолирането около отводнителите и обработката на битумната мембрана в зоната на дограмата. 

Обшивките по бордовете и всички метални окомплектовки, произведени от Ви Джи Еф Метали, са друго решение, включено в осъществяването на проекта Лаута Форест. Продуктите се произвеждат по индивидуален дизайн, размери, цвят и тип ламарина, в зависимост от заданието и изискванията на проекта и инвеститора.