При изграждането на обект Модернизация на път І-8 Калотина – Софийски околовръстен път и етапна връзка са конструирани около 20 армонасипни конструкции с различна височина и обем. Общата дължина на укрепванията възлиза над 3 000 м, като най–голямата е с дължина над 580 м и височина около 19 м. ВИ ДЖИ ЕФ съдейства за техническото решение, достави материалите и осигури супервизия при изпълнението на част от конструкциите. Този тип армонасипни конструкции позволява намаляване на изкопно-насипните работи, както и съществено намалява срока за изпълнение. Крайният резултат е екологично съоръжение, което се вписва умело в заобикалящата среда.

Приложената система се състои от следните модулни елементи от двойно усукана телена мрежа: фабрични джъмбо габиони, модулни системи Terramesh и модулни системи Зелен Terramesh с наклонено лице от 70 градуса. Модулите се произвеждат  с висока антикорозионна защита и допълнително полимерно покритие Polimac, които отговарят на клас на корозионна устойчивост C4 (силно агресивна среда), съгласно международния стандарт EN 10223-3:2013, което ги прави подходящи за прилагане при висок клас съоръжения. Съпътстваща част от конструкцията са високоякостни геомрежи и геотекстил за разделител. Умелото съчетаване на отделните елементи позволява гъвкавост на техническите решения и икономическа ефективност, намалявайки общата себестойност на конструкцията. Комбинацията от конструктивни армиращи компоненти, която осигурява общата устойчивост на конструкцията, гарантира нейната дълготрайност при експлоатация, взимайки под внимание всички външни за конструкцията въздействия. Високата степен на корозионна защита на телта и отделните елементи отговарят на изискванията в проектно отношение.

Използваните елементи от двойно усукана телена мрежа притежават сертификат за Екологичен продукт ( EPD – Environmental product certificate), който отчита въздействието на продуктите върху околната среда по време на експлоатацията в съответствие на стандарт  ISO 14025.

ВИ ДЖИ ЕФ притежава опита и капацитета за проектиране, изграждане и доставка на  армонасипни конструкции за нуждите на инфраструктурното и гражданско строителство. За допълнителна информация можете да се обърнете към екипите на фирмата в страната.