НачалоПроектиОзеленена подпорна конструкция EcoWall, Бургас

Озеленена подпорна конструкция EcoWall, Бургас

Озеленена подпорна конструкция EcoWall, Бургас

Описание

Терасиране на частен двор, овладявайки денивелация от 1м с иновативната многокомпонентна система EcoWall. Чрез изграждането на озеленената подпорна конструкция, постигнаме плавен преход между отделните тераси на дворното пространство. Височината на отделните секции от система EcoWall (H=20см) позволява оформянето на стъпала в края на подпорната контрукция. EcoWall е система с гъвкава структура, която позволява оформянето на дъги.

Галерия