НачалоПроектиУкрепваща конструкция тип армиран насип на ул. Миньорска, гр. Смолян

Укрепваща конструкция тип армиран насип на ул. Миньорска, гр. Смолян

Укрепваща конструкция тип армиран насип на ул. Миньорска, гр. Смолян

Описание

Защита на лицевата част чрез затревяване в зоните на лицето на армирания насип, както и оформянето на берми и повърхностно укрепване с помощта на геоклетки в зоните над короната на армонасипната конструкция.

Галерия