Геомрежи

Геомрежи

Описание

Геомрежите представляват плоска структура от свързани помежду си геосинтетични ленти, състоящи се от сърцевина от полиестерни влакна, покрити с полимерна обвивка. Богата гама от материали с разнообразни характеристики и състав осигуряват якост, здравина и дълготрайност.

Приложение

  • Изграждане на подпорни съоръжения тип армиран насип;
  • Заздравяване на слаби основи под пътни или жп насипи, складови площадки и др.;
  • Армиране на пътни настилки.

Решения:

Проекти: