НачалоПродуктиГеосистемиГеоклетъчни системиПерфорирана геоклетъчна система

Перфорирана геоклетъчна система

Перфорирана геоклетъчна система

Описание

Структурата на затварящата геоклетъчна система в разпънато състояние наподобява пчелна пита, която се състои от перфорирани ленти, произведени от полиетилен с висока плътност, и свързани помежду си с ултразвукови заварки.
Секциите от геоклетки се разгъват, като устойчивостта и цeлостта на системата се осигуряват посредством допълнителни компоненти стоманени скоби за свързване на две секции, анкери от арматурна стомана (прав или с кука), въже – полипропиленови или стоманени за задържане на секциите по откоса при дълги и стръмни откоси.
Геоклетъчната система се запълва с подходящ материал като: пясък, чакъл, хумус, бетон.

Приложение

  • Усилване на слаби основи при пътна и жп инфраструктура;
  • Облицовка на канали и реки;
  • Защита на откоси от ерозия;
  • Защита на устои на мостове;
  • Изграждане и рекултивация на депа за отпадъци, открити рудници и др..

Предимства

  • Възможност за дрениране през стените на клетките на подпочвени и повърхностни води;
  • Повишава сцеплението между стените на клетките и запълнителя (бетон или инертен материал);
  • Лесното полагане и дълготрайността на материала, от който са произведени клетките, намаляват разходите при изпълнението и поддръжката на съоръженията;
  • Създава благоприятна среда за развитието на растителност, като позволява преминаването на вода, хранителни частици и микроорганизми през клетките;
  • При наличие на растителност, кореновата система преминава от клетка в клетка, което увеличава устойчивостта на системата;

Параметри

Геоклетъчните системи се предлагат с различни размери на секциите и височини на клетките (5 см, 7,5 см; 10 см; 15 см; 20 см) в зависимост от изискванията на конкретното решение.

Решения:

Проекти: