НачалоПроектиЗащита фундаменти на ел. стълбове в речно корито – р. Яденица (община Белово)

Защита фундаменти на ел. стълбове в речно корито – р. Яденица (община Белово)

Защита фундаменти на ел. стълбове в речно корито – р. Яденица (община Белово)

Описание

Защита на фундаменти на електрически стълбове, разположени в коритото на р. Яденица посредством система от габиони от двойно усукана телена мрежа  и геотекстил.

Галерия