НачалоРешенияГеосистемиВертикални армирани насипи с бетоново лице

Вертикални армирани насипи с бетоново лице

Вертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

Вертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

Изграждане на вертикални армирани насипи в градска среда - инфраструктурни обекти, както и ландшафтно оформяне на терени.

ВИЖТЕ ОЩЕ
Вертикални армирани насипи в градска среда с бетонови блокчета

Сегментна стена тип MacRes система за армиране на пътни насипи

В градска среда не винаги е възможно изграждане на традиционни мостови конструкции и армирани насипи, поради пространствени ограничения. Наличието на повишени изисквания относно визията и вписването на конструкцията в заобикалящата среда налага използването на алтернативни решения.

ВИЖТЕ ОЩЕ