НачалоРешенияГеосистемиВертикални армирани насипи с бетоново лице

Вертикални армирани насипи с бетоново лице

Сегментна стена тип MacRes система за армиране на пътни насипи

Сегментна стена тип MacRes система за армиране на пътни насипи

В градска среда не винаги е възможно изграждане на традиционни мостови конструкции и армирани насипи, поради пространствени ограничения. Наличието на повишени изисквания относно визията и вписването на конструкцията в заобикалящата среда налага използването на алтернативни решения.

ВИЖТЕ ОЩЕ