Покривното озеленяване е важен и необходим детайл за формиране на благоприятна градска среда и допълване на архитектурните елементи. Важна роля за създаване на устойчиви покривни градини има осигуряването на ефективни дренажни системи.

Полагането на почвени слоеве върху различни видове покривни конструкции крие своите рискове. Един от основните проблеми при изграждане на зелени площи, без значение дали те са покривни, или на кота терен, е осигуряване на необходимото количество вода и отводняване на площите. Това е причината ВИ ДЖИ ЕФ да разработи няколко вида дренажни системи на база съвкупност от различни дренажни компоненти.

Дългогодишният опит в изграждането на различни хидроизолационни детайли, наложи необходимостта да бъдат разработени и прилагани площни дренажни и водозадържащи системи, които да осигурят оптимален воден режим при изграждането на интензивни зелени покриви.

ВИ ДЖИ ЕФ предлага два основни вида дренажен геокомпозит, водозадържаща мембрана, както и алуминиеви и поцинковани бордове, които могат да бъдат специално изпълнени, спрямо параметрите, необходими за конкретната ситуация.

Приложение на дренажните решения:

  • Използват се за площно дрениране на настилки;
  • Подходящи за площно дрениране на новоизградени тревни площи и такива с изкуствена трева;
  • Подходящи за площно дрениране на клоцове и цветарници.

Дренажен геокомпозит MacDrain е съставен от три части – сърцевина от екструдирани полимерни мононишки, които оформят канали с W-образна форма и два слоя нетъкан иглонабит геотекстил.

MD Drain се състои от високоякостна и високопроводима, плътна екструдирана сърцевина, едностранно каширана с полипропиленов геотекстил. Високата якост на материалите, от които е изграден, позволява високи натоварвания и осигурява водопропускливост надлъжно на равнината. Сърцевината е формувана специално, за да осигури гладка повърхност при директен контакт с мембрана и същевременно да запази висока проводимост при големи натоварвания. MD Drain е подходящ за площно дрениране на новоизградени площи и настилки (вкл. и такива с изкуствена трева), както и за при депа за отпадъци и задържателни съоръжения.

Maxi Stud е водозадържаща мембрана с чашки и прорези, специално разработена за приложения, при които се изисква едновременна дренажна пропускливост и водозадържане. Кухините на дренажната мембрана имат достатъчен водозадържащ капацитет, което ги прави изключително подходящи при изграждане на интензивни покривни градини.

Способността им да задържат вода успешно се използва и при изграждане на екстериорни и интериорни озеленени цветарници.

Иновативното мислене и дългогодишният опит на специалистите от ВИ ДЖИ ЕФ създадоха детайл и решение, приложими в различни ситуации при изграждане на покривни градини.

AluStrip е алуминиев борд, специално разработен ВИ ДЖИ ЕФ, приложим при покривни градини, тераси и зони с настилка върху регулируеми подпори. Бордът е изработен от алуминий с дебелина 1 мм. При височина над 300 мм, AluStrip е с дебелина 1,5 мм. В зависимост от конкретната ситуация и приложението му, той бива разработен с различна перфорация. По протежение на основата той може да бъде перфориран с кръгли отвори, спомагащи за монтажа на борда към покривната хидроизолация, а във вертикала са разработени правоъгълни прорези за осигуряване на водопреминаване.