MacDrain дренажни геокомпозити

MacDrain дренажни геокомпозити

Описание

MacDrain е готова фабрично споена система за площен дренаж, която успешно замества традиционното трудоемко решение със слоеве насипен материал.
Дренажният геокомпозит се състои от няколко вида геосинтетични материали:
  • дренажно ядро от екструдирани полимерни мононишки;
  • филтриращ слой от нетъкан геотекстил (GTX) с разделителни и защитни функции, термично споен към ядрото от едната или от двете страни или полимерна мембрана на мястото на единия слой геотекстил.
С максимална дебелина 10мм Macdrain спестява изграждането на дренажна система от естествен насипен материал, чиято обща дебелина може да варира от 21 до 50 см. По този начин се елиминират множество разходи: за транспорт, работна ръка и механизация и др..

Благодарение на якостните си показатели и високия дренажен капацитет, гамата MacDrain намира приложение в:

  • Изолационни системи за „обърнати" покриви и покриви – градина;
  • Изолационни системи за метални скатни покриви;
  • Изолационни системи за трафик зони;
  • Футболни игрища с настилка от изкуствена трева.