Високоякостна двойно усукана мрежа Steel Grid с фабрични въжета

Високоякостна двойно усукана мрежа Steel Grid с фабрични въжета

Описание

SteelGrid е система от двойно усукана телена мрежа с високоякостно стоманено въже, фабрично вплетено в зоната на двойното усукване.
Разновидностите на материала включват:

  • SteelGrid MO – с вертикално ориентирани стоманени въжета, вплетени в краищата на ролките;
  • Steel Grid HR – вертикално вплетени стоманени въжета през разстояния от 30 см , 50 см и 100 см;
  • SteelGrid BO – с хоризонтално и вертикално ориентирани стоманени въжета.

Приложение

Повърхностно укрепване на скални откоси като част от активни и пасивни системи за защита от падащи камъни.