НачалоПроектиДоставка на геосинтетични материали за изграждането на изолационен екран, депо Златица