Геоглинени екрани

Геоглинени екрани

Описание

Геоглиненият екран е фабрично произведен противофилтрационен екран, който се състои от експандиращ минерал монтморилонит, капсулован между два пласта геотекстил – тъкан и нетъкан – чрез иглонабиване. Мембраната се характеризира се с много ниска водопропускливост от 5×10 -11 до 1,8×10 -11 m/sec което я прави подходяща в случаите в които няма в близост естествени материали.

Приложение

  • подобряване филтрационните показатели на почви ( при голф игрища, изкуствени езера и други);
  • депа за отпадъци и басейни на пречиствателни станции за отпадни води;
  • гео- и хидротехнически съоръжения (канали, язовирни стени, отбивни язове, резервоари, изравнители и др).

Решения:

Проекти: