НачалоПроектиРазширение на регионално депо за неопасни отпадъци, община Доспат