НачалоПроектиСтабилизиране на пътна основа, гр. Пловдив

Стабилизиране на пътна основа, гр. Пловдив

Стабилизиране на пътна основа, гр. Пловдив

Комбинация от:

  • Геоклетъчна система Geoweb® в долната част на подосновния пласт;
  • Геотекстил, изпълняващ сепарираща функция, положен на границата между земната основа и трошения камък.

Галерия