НачалоПроектиЗадържателен резервоар за дъждовни води, с. Гурмазово

Задържателен резервоар за дъждовни води, с. Гурмазово

Задържателен резервоар за дъждовни води, с. Гурмазово

Описание

Изпълнение на защитна облицовка по откос на резервоара:
  • Геотекстил;
  • PVC мембрана;
  • Геоклетъчна система.

Галерия