НачалоПроектиУкрепване на свлачище с комбинирани системи, гр. Варна

Укрепване на свлачище с комбинирани системи, гр. Варна

Укрепване на свлачище с комбинирани системи, гр. Варна

Описание

Укрепващата конструкция от:
  1. гравитачни подпорни стени от габиони;
  2. армиран насип от модулни системи Terramesh® с различна височина.
Противоерозионни мероприятия: полагане на геоклетъчна система Geoweb®, запълнена с хумусна почва за последващо развитие на растителност.
 
 

Галерия