НачалоПроектиМоделиране на теренa – частен имот, София

Моделиране на теренa – частен имот, София

Моделиране на теренa – частен имот, София

Описание

Изграждане на подпорни стени от електрозаварени габиони в частно дворно пространство и укрепване на откос с Мулчираща биорогозка AWC 10. В откоса разположен по периферията на двора бе укрепено съществуващо иглолистно дърво, посредством система за Земен Анкер.

Галерия