Водозадържащи Ленти Lite-STRIPS

Водозадържащи Ленти Lite-STRIPS

Описание

Представляват водозадържащи ленти, които служат за субстратен подобрител.
В зависимост от материята, от която са изградени, се делят на: биоразградими (BIO 1 и BIO 5) и полипропиленови.

LITE-STRIPS  увеличават капацитета за съхранение на вода и пропускливостта на почвата.

Предимства

  • Голям водозадържащ капацитет – 1кг. LITE-STRIPS задържа до 10 л вода;
  • До 70 % икономия на вода;
  • Съхранява водата директно до корените;
  • Намалява наполовина нуждата от поливане;
  • По-бърз и устойчив растеж на растенията;
  • Подобрява структурата и аерацията на почвата;
  • Ниска маса;
  • Подходящ за всякакви почви.

Приложение

Смесвайки се с почвата и попадайки в близост до корените на растенията, водозадържащите ленти подпомагат лесното и ефективно усвояване и задържане на почвената влага, като намаляват честотата на поливане и спомагат развитието на растенията.