Синтетични рогозки

Синтетични рогозки

Описание

Синтетичните рогозки представляват триизмерна полипропиленова мрежа, която може да бъде допълнително армирана в процеса на производство.

Приложение

  • Защита на откоси на насипи и канали;
  • Сметища – увеличават ъгъла на триене между почвата и гладката повърхност на геомембраната, като я предпазват и от повреди;
  • Други съоръжения, подложени на ерозионни процеси.

Предимства

Използването на синтетични рогозки увеличава устойчивостта на почвата на повърхностна ерозия и предразполага развитие на растителност през мрежата.

Видове

  • Неармирани синтетични рогозки;
  • Рогозки със синтетична армировка;
  • Рогозки с армировка от двойно усукана телена мрежа.