Системи за армиран насип Terramesh®

Системи за армиран насип Terramesh®

Описание

Модулните системи Terramesh® представляват армиращи почвата конструктивни елементи, които осигуряват устойчивост и стабилност на почвените пластове.

Модулите на Terramesh® са произведени от двойно усукана телена мрежа с най-висока степен на антикорозионна защита на телта (Galmac (Zn 5% Al) поцинковане в комбинация с Polimac (полимерно покритие) и се предлагат с различна дължина на армиращата опашка, изчислена съобразно конкретните условия.

Приложение

Армиране на насипи, при сравнително високи съоръжения, като при височини над 9m, могат да се комбинират с геомрежи.

Предимства

  • Възможност за използване на наличен на обекта материал;
  • Бърз и лесен монтаж на модулните елементи – ценово ефективно решение;
  • Умело вписване на конструкцията в заобикалящата среда – озеленена лицева част или оформена с камък.

Решения:

Проекти: