PVC хидроизолации

PVC хидроизолации

Описание

Синтетичните PVC хидроизолационни мембрани Alkorplan са произведени на базата на гъвкав поливинилхлорид. Благодарение на качествата на материала, той намира широко приложение в хидроизолационни системи за гражданското, промишленото и инфраструктурното строителство, както при нови, така и при ремонти на съществуващи обекти.

Приложение

  • Покривни системи;
  • Хидроизолация в основи и тунели;
  • Хидроизолация на резервоари.

Предимства

  • Еднопластова система с бърз, лесен и технологичен монтаж, независимо от външните условия;
  • 5 пъти по-лека система в сравнение с традиционните многопластови системи;
  • По-икономично решение в сравнение с други синтетични мембрани;
  • Без открит пламък в процеса на полагане; Самозагасящ се материал;
  • Приложима по разнообразни типове повърхности;
  • Богато цветово разнообразие и почти невидими снадки.

Изтегли ценови листи

Проекти: