Водозадържащa Мрежa Lite-NET

Водозадържащa Мрежa Lite-NET

Описание

LITE-NET е водоразпределяща и водозадържаща мрежа , която е с висока проводимост на вода и въздух.

Предимства

  • Голям водозадържащ капацитет – задържат 6 пъти повече вода от кокосовите биорогозки;
  • Съхранява водата директно до корените;
  • Намалява наполовина нуждата от поливане;
  • По-бърз и устойчив растеж на растенията;
  • Гъвкав и лесен за монтаж материал.

Приложение

В зависимост от вида си, мрежите LITE-NET имат различни приложения – при засаждане и пресаждане на дървесна растителност, затревяване на спортни игрища, наклонени терени, покривно озеленяване и др. Водозадържащите мрежи увеличават капацитета за съхранение на вода и пропускливостта на субстрата.