Комплект за подземно стабилизиране на дървета

Комплект за подземно стабилизиране на дървета

Описание

Системата предоставя уникалната възможност за укрепване на палми, широколистни и иглолистни дървета
без използването на дървени колове, разпънки и синтетични ремъци или въжета. Благодарение на високата
надеждност и якост на системата, тя може да бъде прилагана на дървета с височина до 7.5 м и дебелина на
стъблото до 45 см. Осигуряваща плътно и стабилно фиксиране на кореновата бала към почвата,
системата значително намалява риска от загиване на дървото вследствие разкъсване на младите коренчета
и разбиване на кореновата бала при силни ветрове и бури.

Предимства

 • Висока надеждност и носимоспособност;
 • Дълготрайност;
 • Опростен монтаж, неизискващ специални умения;
 • Приложима при всички видове дървета и палми;
 • Приложима във всички типове почва, дори и в пясък;
 • Намалява риска от загиване на дървото след засаждане;
 • Премахва нуждата от дървени колове, разпънки и колани;
 • Високи естетически качества: практически невидима;
 • Възможност за механизиран монтаж.

Видове

 1. За средноразмерни дървета – височина до 4.5 м, обиколка до 25 см;

 2. За средно и едроразмерни дървета – височина до 7.5 м, обиколка до 45 см;

 3. За едроразмерни дървета – височина до 12 м, обиколка до 75 см.