НачалоПродуктиГеосистемиГеосинтетични продуктиГеомембраниКомпозитни геомембрани, произведени от SBS еластомер модифициран битум

Композитни геомембрани, произведени от SBS еластомер модифициран битум

Композитни геомембрани, произведени от SBS еластомер модифициран битум

Описание

Геомембраните Coletanche ® произведени от SBS Еластомер модифициран битум с точка на топене 115 оС в комбинация от усилващи елементи – стъклофибърна мрежа и геотекстил , както и завършващо пясъчно покритие и противокоренова мембрана от долната страна.