Язовирни стени и диги

Язовирни стени и диги

Описание

Геосинтетичните системи от геомембрани, геотекстили и геоглинени екрани, използвани за изграждане на водоплътни прегради, са доказали през годините своите качества и предимства като:

 • Гъвкавост;
 • Високи механични показатели;
 • Практически нулева водопропускливост;
 • Сравнително бърз монтаж.

Изграждането на защитни облицовки по откосите на земно-насипни съоръжения от геоклетъчни системи и или материали от двойно усукана телена мрежа позволява използване на материал, наличен на обекта и по-бърз монтаж. Този тип решения за защита от ерозия съчетават:

 • Гъвкавост;
 • Здравина;
 • Възможност за комбиниране с други видове материали;
 • Икономическа ефективност.

Проблеми

 • Изискване за осигуряване на водоплътност на съоръжението;
 • Предотвратяване действието на ерозионни процеси върху водния откос, причинени от водни колебания;
 • Защита от обрушване на въздушния откос, вследствие на атмосферни влияния.