Екструдирани геомрежи

Екструдирани геомрежи

Описание

Високоякостни екструдирани полипропиленови геомрежи с якости на опън в напречно и надлъжно направление (двуосни) до 45 kN/m. Те са химически устойчиви при естествени почви 4<pH< 9 , както и на механични въздействия.

Приложение

  • Стабилизиране на земни основи под пътни и жп насипи;
  • Усилване на основа под армирани насипи.