Споени геомрежи

Споени геомрежи

Описание

  • ParaLink® М/S е геомрежа от споени геосинтетични ленти, които се характеризират с голяма якост на опън (от 100 – 1353 kN/m). Намират приложение при изграждане на насипи с голяма височина, както и при пътни и жп насипи върху слаби почви, пилоти, карстови райони.
  • ParaGrid® са термично споени геосинтетични ленти, чиято якост на опън е 30 – 200 kN/m. Основни приложения намират при армиране на насипи, сегментни стени, за армиране на подосновни пластове при пътни и жп настилки.
  • ParaDrain® е специфична геомрежа, която се характеризира с наличието на дренажен слой от геотекстил ( Terram® 1000) към всяка лента. Произвежда се с якост на опън 50 – 200кN/m. Основно приложение намира при армирани насипи от свързани почви, при които не се използват геомрежи без дренажен филтър.