PVC покривни хидроизолации

PVC покривни хидроизолации

ALKORPLAN F 35170

Неармирана, UV стабилизирана PVC-P мембрана за обработка на покривни детайли.

ALKORPLAN F 35176

Армирана с тъкан полиестер, UV стабилизирана PVC-P мембрана, предназначена за механично фиксиране при плоски и скатни покриви, притежаваща високата якост на разкъсване.

ALKORPLAN L 35177

PVC-P мембрана, армирана със стъклофибърно платно, предназначена за свободно положена система под тежък баласт. Подходяща е за изпълнение на топъл и обърнат покрив при стоманобетонна носеща конструкция.

ALKORPLAN A 35179

Неармирана, UV стабилизирана PVC-P мембрана, каширана с пласт нетъкан полиестер, предназначена за залепена система. Подходяща е при изпълнение на ремонти, когато е невъзможно да се деинсталира съществуващия детайл или при нови покриви, когато носещата конструкция не позволява механичен монтаж (Т панели).

ALKORPLAN METALLICS F 35176

Цветни мембрани, армирани с тъкан полиестер, UV стабилизирани, предназначени за механично фиксиране при плоски и скатни покриви. Имат ефект металик и се предлагат в цвят мед и сребро. Могат да се прилагат и в системата ALKORDESIGN.

ALKORDESIGN

Съчетава армирана с тъкан полиестер, UV стабилизирана, цветна PVC-P мембрана ALKORPLAN F 35176 за механично фиксиране и PVC профил ALKORDESIGN .

ALKORBRIGHT

Светлоотразителна напълно бяла PVC мембрана, с полиестерна армировка. Представлява енергийно ефективно решение, подходящо за хидроизолация на плоски покриви. Спомага за намаляване температрата във вътрешността на сградата, за ограничаване ефекта „градски топлинен остров“, както и за повишаване ефективността на панели в покривна фотоволтаична система. Благодарение на специалната си повърхност, мембраната запазва светлоотразителната си способност във времето, тъй като се замърсява по-трудно в сравнение с други синтетични мембрани и подлежи на по-лесно почистване с вода. Полага се чрез механичен монтаж.