MacMat 9.1

MacMat 9.1

Описание

Eфективно решение при борбата с лека повърхностна ерозия; оформяне лицето на насипи; защита на брега при изкуствени езера, реки и други водни съоръжения; за подпомагане на хидропосевни мероприятия. Подходяща е за употреба при нeнатоварени терени с наклон до 30⁰ и направа на геопластики. Липсата на допълнителна армировка не позволява ходене по положената рогозка. Синтетичната рогозка представлява триизмерна структура от екструдирани полипропиленови мононишки, термично споени в контактната зона.

Приложение

 • За защита на откоси, при които има опасност от лека повърхностна ерозия;
 • За оформяне лицето на насипи;
 • За оформяне и защита на брега при изкуствени езера, реки и други водни съоръжения;
 • За подпомагане на хидропосевни мероприятия.

Предимства

 • Използването на рогозката намалява вероятността от изнасянето на горния почвен слой и образуването на канали по повърхността на откоса;
 • Стабилизирайки почвената повърхност създава условия за развитие на засадената растителност;
 • Структурата на рогозката задържа почва и тревно семе, което подпомага дейностите по затревяването.

Монтаж

 • За монтажа на рогозката е необходимо да се отстранят всички неравности и растителност от повърхността на терена;
 • Плътното фиксиране на рогозката към земната основа се осъществява посредством земни анкери със застопоряващ диск и винтови анкери TL-P1/TL-P3;
 • При нужда от разкрояване на рогозката по контура на терена или около дървета и други елементи, тя се изрязва с помощта на макетен нож или ножица;
 • При полагане на няколко парчета рогозка, те се застъпват надлъжно и напречно минимум 10-15 см;
 • След полагане рогозката се покрива с хумусна почва.

Подобни продукти: